Privacyverklaring

1. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

De bescherming van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG – Oostenrijkse telecommunicatiewet – 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van gegevens binnen onze website.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een specifiek doel (bijvoorbeeld in het kader van deelname aan een kansspel), terwijl uw gegevens ook op een andere basis worden verwerkt (bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract), kan de verwerking op basis van uw toestemming te allen tijde door u worden ingetrokken zonder dat dit van invloed is op andere verwerking van uw gegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Biotop P&P International GmbH
Hauptstraße 285
3400 Weidling
Oostenrijk

Telefoon: +43 2243 304 06
E-mail: office@biotop-pools.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Uw rechten

U hebt in principe het recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw gegevensbeschermingsclaims anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie. In Oostenrijk is dit de Datenschutzbehörde (gegevensbeschermingsautoriteit).

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de colofon gepubliceerde contactgegevens om ongevraagde reclame en informatiemateriaal te verzenden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

2. Gegevensverzameling op onze website 

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld doordat u ze ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u ons per e-mail of online formulier toestuurt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de oproepende computer
 • tijdstip van serververzoek
 • IP-adres (bij de logbestanden wordt het laatste octet niet geregistreerd – het ingekorte IP-adres is geen persoonsgegevens in de zin van de AVG).

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Technische gegevens kunnen over het algemeen worden gebruikt voor statistische doeleinden en analyses.

Contactformulier (service-aanvraag & catalogusbestelling)

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen en doorgestuurd naar de verantwoordelijke Biotop-partner in uw regio.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele communicatie per e-mail aan ons volstaat. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het opslagen intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na de verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Cookies

volgende punt (3.)

3. COOKIE-RICHTLIJN EN ANALYSETOOLS

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies van externe bedrijven kunnen ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Hierdoor kunnen wij of u bepaalde diensten van derden gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het weergeven van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt gespecificeerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door derden of voor analytische doeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies op uw apparaat op te slaan of bepaalde technologieën te gebruiken en om ze te documenteren in overeenstemming met gegevensbescherming. Aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • uw IP-adres
 • informatie over uw browser
 • informatie over uw apparaat
 • tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om uw toestemmingen of intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt om de Usercentrics-cookie te verwijderen, u deze zelf verwijdert of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarverplichtingen blijven onaangetast.

Het gebruik van Usercentrics wordt uitgevoerd om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 (lit. c) AVG.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics 4 (GA4). Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt geanonimiseerd overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. De websitebeheerder verkrijgt toestemming voor het plaatsen van cookies van elke bezoeker van de website voordat een analyse door Google Analytics 4 plaatsvindt.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

IP-anonimisering

Bij het verzamelen van gegevens in Google Analytics 4 worden geen IP-adressen van klanten binnen de EU geregistreerd of opgeslagen. Daardoor worden geen IP-adressen buiten de Europese Unie bewerkt op opgeslagen.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics 4 omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited.

Google Signals voor Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van de geavanceerde Google Signals-functie van de webanalysedienst Google Analytics 4 (GA4). Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Google Signals zijn geavanceerde sessiegegevens van websites en apps die Google koppelt aan gebruikers die zijn ingelogd met hun Google-account en daar gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd. Dit maakt het mogelijk om rapporten op meerdere apparaten van deze ingelogde gebruikers te gebruiken en om remarketing op meerdere apparaten te bedienen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat conversies op de website worden geëxporteerd naar Google Ads en de websitebeheerder in staat stellen om de effectiviteit van de reclamemaatregelen te meten.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Signals in combinatie met Google Analytics 4 (GA4) is artikel 6, lid 1, onder a AVG. De beheerder van de website verkrijgt toestemming van elke bezoeker van de website voordat de dienst wordt geactiveerd.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Signals in verband met Google Analytics 4 vindt u in het privacybeleid op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken Google reCAPTCHA (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdstip van verblijf van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en spam.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het kennisgeving inzake gegevensbescherming van Google, verwijzen wij u naar de volgende links:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl en www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google tag manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Tag Manager verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Het kennisgeving inzake gegevensbescherming van Google voor deze tool is hier te vinden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/ 

4. Plug-ins en Tools

Youtube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De website-exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens is te vinden in het kennisgeving inzake gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens is te vinden in het kennisgeving inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Delen, volgen en liken bij facebook, google + en twitter 

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Op onze pagina’s zijn geen plug-ins opgenomen, die worden aangeboden door de sociale netwerken Facebook, Google of Twitter. Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms vindt niet plaats op onze pagina’s. Onze social buttons leggen alleen direct contact tussen de netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze buttons klikt. Als de gebruiker op een van de sociale netwerken is ingelogd, verschijnt er een informatievenster bij het gebruik van de sociale buttons van Facebook, Google+ en Twitter, waarin de gebruiker de tekst kan bewerken voordat deze wordt verzonden.

5. Nieuwsbrief (Service-Aanvraag En Catalogusbestelformulier)

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke Biotop-partner in uw regio en worden gebruikt om de gevraagde informatie te verzenden.

De verwerking van de in het nieuwsbriefregistratieformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.
U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief via de “unsubscribe link” in de nieuwsbrief.

Met uw toestemming verklaart u dat u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt.

Eyepin

Deze website maakt gebruik van eyepin om nieuwsbrieven te verzenden. De aanbieder is eyepin GmbH, Billrothstraße 52, 1190 Wenen, Oostenrijk.

eyepin is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens voor het verkrijgen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van eyepin.


Analyse van gegevens door eyepin

Als we nieuwsbrieven versturen met behulp van eyepin, kunnen we bepalen of er een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links mogelijk is geklikt.

eyepin stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief te verdelen in verschillende categorieën (zogenaamde tagging). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar gender, persoonlijke voorkeuren (bijv. vegetariërs of niet-vegetariërs) of klantrelaties (bijv. klant of potentiële klant). Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen. Meer informatie over eyepin is te vinden op:  https://www.eyepin.com.

Als u geen analyse door eyepin wilt, moet u zich daarom afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden wij een passende link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook per e-mail afmelden voor de nieuwsbrief via het in de colofon vermelde adres.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagtijd

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te verwijderen. Tot die tijd blijven de van u opgeslagen gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief opgeslagen op de servers van eyepin.

Voor meer informatie, zie het kennisgeving inzake gegevensbescherming van eyepin op: https://www.eyepin.com/de/impressum/.


Sluiting van een contract voor de verwerking van orders

We hebben een contract gesloten voor de orderverwerking met eyepin, waarin we eyepin verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

Presstige

Via ons online perscentrum (http://presse.bio.top/) kunnen geïnteresseerde journalisten zich aanmelden voor onze pers mailinglijst en regelmatig onze persberichten per e-mail ontvangen.

Presstige is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens voor het verkrijgen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Presstige.

Als u geen analyse wilt door Presstige, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden wij een passende link in elk nieuwsbriefbericht.


Catalogus bestellenVideo's bekijken